Östhem innefattar 8 hektar fruktodling, främst äpplen. Vår ambition med odlingen är att såväl förvalta och förädla frukten men även förändra och utöka variationen. I dagsläget har vi bland annat planterat 800 vinrankor av druvan Solaris. Odlingen håller på att ställas om så att vi på sikt kan erbjuda en helt ekologisk frukt-, grönsaks- och vinodling. Vi arrenderar sedan 2022 ytterligare 14 hektar fruktodling av grannen Brantås, även denna odling är under omställning.